تیم یک

شکل تصاویر
شکل تصاویر
شکل تصاویر
شکل تصاویر
شکل تصاویر
شکل تصاویر
جیمس اندرین

جیمس اندرین

مدیر عامل
سارا تیلور

سارا تیلور

کارشناس محتوا
سوفیا تیلور

سوفیا تیلور

طراح وب سایت
هری پارتر

هری پارتر

توسعه دهنده وب
الینا اسمیت

الینا اسمیت

مشاور
دبوبد وارنر

دبوبد وارنر

مشاور
استوین النا

استوین النا

پشتیبان محصول
جان تری

جان تری

پشتیبان
الیما استو

الیما استو

مشاور
لیام ولت

لیام ولت

پشتیبان
موری مورگان

موری مورگان

طراح UI/UX
لوکاس ایلوا

لوکاس ایلوا

پشتیبان